Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

11
Daer men toe comt met allen vorspoede.
12
wat helpt oueruloed van alien goede:
13
wat helpt v scoonheit: wat helpt v eere
14
Leef dij in arbeite / in drucke / in zeere:
15
Gheen goed is goed zonder zijn ghebruken:
16
Ic wille v de borstkins van weelden ontpluken.
17
Antiert ghenoechte wanneer ghij meught
18
Dijnct dat ghij nou zijt in uwe ieught
19
Die meer te hachten is dan ziluer oft goud
20
wanneer ghij oud werdt / stijf ende coud
21
werdet al verloren wat men v speelt
22
want alle ghenoechte den ouden verveelt
23
Al hebben zij vrouwen zij en hebben lust
24
Ten baet ghestreken / ten daet ghecust
25
Men can den ouden niet vermaken
26
want spijse ende dranck hem niet en smaken
27
De leden swerren hem / de sinnen dolen.
28
Comt den ghij iongheren te mijnre scolen
29
Jc wille v tspel van minnen leeren
30
Met venus dochterkins zuldij verkeeren
31
Jn venus houekin daer vreught is groeyende
32
Gheen dijnc meshagende gheen dijnc vernoeyende
33
Ghij vindter een beddekin besprayt met roosen
34
Men speelter / men ruster / ende elc bij poosen
35
Gheen dijnck en vedriet nocht en meshaeght
36
Men vindter niet daer men af beclaeght
37
De wegh is lieuelic die daer toe leidt
38
wijd ende breid ende elcken bereidt
39
Comt dan tot my ghij bloeyende herten
40
Vliet zeer / vliet arbeid. vliet druckelic smerten
41
wante als ghij vseluen wel besiet
42
Hebdij gheen weelde zo en hebdij niet.
p i

GW5066_0221_Paris_p1r