Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. cxi. capittel.
wacht v ghij ionghe vander werreld vreught
Die langhe berout ende weynich verheught.
1
OM dan te sprekene vanden vorseiden twee we=
2
ghen vanden eenen om te scuwene / ende vanden
3
andren om tachter volghene zullen wij in rijme stellen
4
tghoont dat den zotten ter weilden treckt: ende tghoont
5
dat den wijsen vanden weilden ende vleischelicker oft
6
werreldelicker ghenoechten ter wijsheit ende doghet treckt
7
in deser mannieren na volghende: ghelijc oft ons de weil
8
de toesprake ende seide aldus.
9
O Jonghe herten o bloeyende ieughden
10
Volghet my naer ic leyde ter vreughden.
GW5066_0220_Paris_o8v