Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. c. capittel.
Men machse wel diepe int zotte scip setten
So wie eens anders doghet beletten.
1
ALsoot vorseit is het zijn quade zotten die de waer
2
heit zwijghen ende niet en dorren belijden maer ve
3
le aergher ende booser zijn zij die deught beletten: als val
4
sche raedslieden ende ingheuers ende daer bij.
5
HIj en heeft noch reden noch sin int hooft
6
Die yemande meer dan gode ghelooft.
GW5066_0201_Paris_n7r