Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. lxxxij. capittel.
Die blasphemeren. vloecken oft versaken
Haren god sullen in die helle blaken.
1
ALeist dat de wet gods verbiedt den name ons
2
heere in ydelheit te nemene: ende verbiedt zweren
3
zonder nood ende verzweeren in allen saken ende al eist dat
4
die gheistelicke ende keyserlicke rechten verbieden te blas=
5
phemerene te vloekene ende te versakene oft looghene.
6
onsen heere ende onsen god: nochtans vindtmen zo quade
GW5066_0170_Paris_l7v