Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat . lxxij. capittel.
Ic moet belijden en cant ghehelen
Meest al de werreld verzott op spelen.
1
ALso moyses verhaelt Exodi. xxxij. Sedit po=
2
pulus manducare et bibere et surrexerunt ludere
3
het volc van israel sadt om te etene ende te drijnckene ende
4
zij stonden op om te spelene. Maer also daer int selue ca
5
pittel verhaelt werdt zij worden corts daer naer versle
6
ghen ten ghebode ende beuele gods. wij en sullen dan naer
GW5066_0150_Paris_k5v