Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. xlviij. capittel.
Die haer secreet ende heymelicken raed
Haer wijuen ontdecken zijn zot oft quaed.
1
OVermids dat gheen sekerder secreet en is dan
2
dat nyemand en weet daer om seit Seneca.
3
Quod tacitum esse vis nemini dixeris. dat ghij wilt
4
dat verborghen zij ende ghesweghen blijue en suldij
5
niemand segghen. ende daer om seit hij elders Que si
6
lere me vis primum ipse sileas: tghoont dat ghij wil
GW5066_0108_Paris_g6v