Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. xlvij. capittel.
Die hier in weelden als beesten leuen
Sullen int heynde van vreesen beuen.
1
DIe selue salomon gheheiten die wijse willende
2
ons vander weerreld blijscap ende vleischelic=
3
ker ghenoechten ende weelden trecken seit. Prouerb. vij.
4
Ic hebbe ghesien van mijner veynstren een ioncman
5
qualic bedacht ende ter oncuusheit gheneghen op der stra
6
ten wandelende inde auenstond tusschen dach ende nacht
7
ende zie dat hem te ghemoeten ende thegen commen is een wijf
GW5066_0106_Paris_g5v