Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. xxx. capittel.
Die hem meer laden dan zij moghen draghen
Sijn zij in scaden / wie salse claghen.
1
OVermids dat het zeer sorghelic is tgoed da
2
voor die zonden vanden lieden der kercken
3
ghelaten is om missen te lesene ende aelmoesenen te
4
doene: wel te bedeilene ende redelic vut te gheuene
5
zonder wederknaghen der conscientien / ende ver
GW5066_0072_Paris_e4v