Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat. viij. capittel.
Versmaende elcs raed naer mijn ghenoeghen
Dor steynen der haghen treckic die ploeghen
1
IN dit capittel vermaendt ons de leeraer dat
2
wij in allen dijnghen goeden rijpen raed sou
3
den nemen: ende niet naer ons selues raed doen want
4
also Salomon scrijft: het is een wech die den mensche
5
rechtuaerdich ende goed dijnct: maer dat hendeleydt
GW5066_0028_Paris_b6v