Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat vi. capittel.
Hier vindtmen verblindde van zotten sinnen
Die zonder wijsheit haer kindren minnen
1
Om dat also horatius scrijft tvat altijds riect
2
na datmer eerst in ghiet: ende datmen van ioncs
3
leert vaster onthoudt / daer om sal elc zijn kindren
4
pijnen van ioncs ter deught te stellene ende van sonden
5
ende scanden te castiene ende te berespene. want also Sa=
GW5066_0022_Paris_b3v