Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dat vijfste capittel.
So oudre zo zottere is mijne nature
En leue niet zonder naghebure.
1
MEn vindt vele zotten in haer oude daghen
2
Altijds antierende dat zij ioncs plaghen
3
Oft hem beroemende van haren zonden
4
Daer zij van ioncs zijn in beuonden
5
Quade ghewoente is quaed om laten
6
Elc leere ioncs dat hem mach baten
GW5066_0020_Paris_b2v