Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

C C xxxvii
29
Van fullen vnde brassen
30
vp dem blade xlvii
31
Van vnnutten rykedom li
32
Van denst twyer heren liii
33
To vele spreken liiii
34
Van schat vynden lvi
35
straffen vnde suluen don lviii
36
De meyster secht lx
37
De wyszheyt ropt lxi
38
vorheuig in gelucke lxiii
39
Van to vele sorge lxiiii
40
Van to borge nemen lxv
41
Vnnutte wunschen lxvii
42
Vnnutte studeren lxix
43
Wedder god reden lxx
44
Andere vorordelen lxxi
45
Van vele der prouen lxxiii
46
Vortogherynge der tyd
47
vp dem blade lxxiiii
48
Vrouwen hoͤden lxxvi
49
Van ebroke lxxix
50
Narre hir alze vern
51
soek vp dem blade lxxxi
52
Lychtliken tornen lxxxii
53
Van egenkopschen nar-
54
ren lxxxiiii
55
Gheluckes val lxxxv
56
Krancken de nicht volgen
57
soek lxxxvii
58
openbar anslach lxxxix
59
An narren syk stoten xc
60
nicht achten alle rede xci
61
Van spotfogelen xciii
62
Vorachtynge der sa-
63
licheyt xcv
64
Kerken vneren xcvii
65
Modwyllen vngheval
66
vp dem blade xcviii
67
De dychter secht C
68
Van gewalt der narren C
69
Van dem wege der sa-
70
licheyt soek dar C iiii
71
Dat ghesellenschyp C v
72
Boͤze exempel der elderen
73
vp dem blade C ix
74
Van wollust c x
75
hemelicheit melden c xii
76
wifnemen vmme gelt cxiii
77
Van nyd vnde had c xiiii
78
Vnghedult in straffen
gw5053_stockholm_473_R3r