Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

C C xxiii
45
Wan du schon haddest monnekes gheberde
46
Jd weren der narren ghenoch vp erde
47
Wan eyn yderman were dyn ghelyk
48
Jd enwere neen mynsche in dem hemmelryk
49
Wan du doch werest eyn wytzyk gheselle
50
Jd foren doch en noch sus to der helle
51
Wan eyn dre edder veer selen hedde
52
So mochte he eyne setten in de wedde
53
Auer so ik hebbe eyne alleyne
54
So mod ik sorghe hebben vmme de eyne
55
Wan yslyk eyne wolde wol vorwaren
56
Weynich scholden dan int narrenschyp faren
57
Dede hyndert eyn gud werk vnde dat voracht
58
De is eyn narre . beyde dach vnde nacht
59
Ghelykent deme duuel in velen stucken
60
De alle tyd bruket . der suluen nucken
[ Kap. 106 ]
1'
¶ De drecht ok recht der narren kleyt
2'
De vp deme weghe der salicheyt
3'
Vortraget . vnde dar stylle ane steyt
4'
He is eyn narre ok wor he gheyt
P

gw5053_stockholm_445_P1r