Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

1
¶ De kan der narheyt nicht vorsaken
2
De des den luden vrod wyl maken
3
Dat he eyn meyster vorvaren sy
4
Jn der kunst der artzedy
5
Vnde heft de kunst doch ne ghelerd
6
Jodoch he syk to deme gelde kerd
7
Entfanget dat loen . noch nicht vordent
8
Nicht den krancken . men dat gelt he ment
9
Jk nome ene . docter wormekrud
10
He is eyn narre in syner hud
11
He sprickt . ik wyl dy kort doen kunt
12
Wer du ok draden schalt werden ghesunt
13
Jk wyl ghaen in den boeken lesen
14
Eft yd eyn gud teken mach wesen
15
De krancke truwet dem narren seer
16
Vnde gheyt tohant int olde heer
17
Etlyke leren de kunst van olden wyuen
18
Edder laten sus eyn krudboek schriuen
19
Neen vndersched maken se dar van
20
Vnder yunden . olden . kynder . vrouwen efte man
21
Edder sus . vucht . droge . heyt edder kalt
22
Wente er krud heft so grote ghewalt
gw5053_stockholm_234_u3v