Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

xi
78
Jk hebbe so vele boeker alse he
79
Eyn schyp ane sturman merke my
80
Varet selden wol ock wor yd sy
81
De syne boeker wol bruken kan
82
Den holde ik vor eynen ghelerden man
83
Jck suluen scholde ok doctor syn
84
Vnde bruken vast der boeke myn
85
Nu suestu wol wat ik en do
86
Vnde hir myt dessem narrenwerke yo
87
Bekummere . dat ik sette to den wysen
88
Eft men dyt boek ok schole prysen
89
¶ Makeden vele boeker eynen gheleret
90
So weren de druckers hoch gheeret
91
Men sprickt to den druckeren . ik vnde du
92
Wath nyer boeker hebbe gy nu
93
De olde materie wy gantz vorsmaen
94
Vnde hebben se doch ne recht vorstaen
95
Dem sy nu wo men yummer sy
96
Danck hebbe de hylghe druckery
97
Se heft vele ghelerder lude ghemacht
98
Wowol se nu wert gantz voracht
99
Eyn yslyk acht se wo he wyl
gw5053_stockholm_021_b5r