GW5061/B83
m3r
XCI
[ Kap. 83 ]
De paupertatis contemptu.
1'
Paupertas fugitur / totoque arcessitur orbe :
2'
Vndique numme places : pauper vbique iacet.
3'
Ridetur solus pauper : solusque fugatur :
4'
Cędit inops cunctis : nummus in arce sedet.
Paupertatis
contemptus.
Paupertas non est de
genere malorum.
Et munera nondum
intellecta deum.
Mens auari semel
vinculis cupidita
tis astricta : semper
aurum semper argentum
videt : semper redditus
computat : gracius
intuetur aurum quam
solem.
1
Nummosos plures fatuos vehit illa carina :
2
Sola quibus rerum copia vana placet :
3
Quos magis oblectat cupidi possessio nummi :
4
Quam morum probitas / egregium ve decus.
m. iii.
m3v

FOLIO
5
Paupertatis onus omnes iam ferre recusant :
6
Auri sacra fames pectora cuncta quatit.
7
Haud facile emergunt quorum virtutibus obstat
8
Res angusta domi : pauperiesque grauis.
9
Amplius haud titulos : clarosue merentur honores
10
Qui sophię cultus & monumenta colunt.
11
Iamque viri iusti postrema sede locantur :
12
Diuitibus solis munera prima patent.
13
Nam quia collectus tribuit modo census honores :
14
Census amicitias : pauper vbique iacet :
15
At qui diuitias ingentes tentat habere :
16
Curat opes grauidas & cumulare sibi :
17
Hoc modo constituat vitam : sit spretor honoris :
18
Et fidei seruet pignora nulla sacrę :
19
Per superos iuret : fallatia vota per aras
20
Iactitet : emineat nullus in ore pudor :
21
Nil scelus atque nefas : nihil & peccata peracta
22
Estimet : & cęcus ad mala cuncta ruat :
23
Exercet rapidam vsuram : dygitoque tenaci
24
A miseris capiat fœnora dira viris :
25
Delatoris agat fraudes : vocesque dolosas :
26
Auribus instillet sęua venena bonis.
27
Infectus vitiis istis nunc voluitur orbis
28
Totus / & ad nummos sędula turba ruit.
29
Venditur omne nephas nunc pro quadrante minuto
30
Venditur & virtus / iustitięque rigor.
31
Plures ex merito mortemque & fata subirent
32
Ob scelera. & vitę crimina magna suę :
33
Ob furtum plures furcasque crucemque subirent :
34
Ni sacer hos nummus a laqueo eriperet.
m4r

XCII
35
Impunita manent nunc crimina multa virorum.
36
Nummus ab exitio liberat atque nece.
37
Furibus ignoscit magnis censura : columbas
38
Vexat : & ad laqueum guttura parua ligat.
39
Contentus regno quondam non perfidus Achab
40
Cogitat atque inopes exspoliare viros.
41
Ortus erat Naboth / patria quem lege colebat
42
Vir bonus & frugi : gratus & ipse deo :
43
Ortum hunc rex diues / a paupere habere petebat
44
Hunc sibi : sed Naboth cum ratione negat.
45
Propterea misere saxis trucidatus : & ense
46
Corruit : at tandem rex fera fata tulit.
47
Solus inops premitur : saccos gestare necesse est :
48
Truditur in saccum pauper vbique grauem.
49
At paupertatis (quando ętas aurea mundum
50
Lustrabat) laudis gloria magna fuit
51
Parcus erat victus : frugalis vita : laborque
52
Communis : feruor / nullus auaritię :
53
Omnia maiores : communi iure tenebant :
54
Non ita diuitias legerat vllus auus.
55
Paupertatis amor peperit pręconia priscis
56
Quorum perpetuo gloria parta viret.
57
Paupera Roma fuit quondam : pauperque senatus :
58
Atque inopes habuit bellica Roma duces.
59
Curius insignis dux paupertate decorus :
60
Sub iuga Samnites / traxit & Ausonios.
61
Publicolam extollunt : qui paupertate benigna :
62
Emeruit laudes / æthereumque decus.
63
Fabricium colimus : qui Pyrrhi munera spreuit
64
Cui satis exiguus census & arca fuit :
m. iiii
m4v

FOLIO
65
Regulus & meruit pręconia magna : decusque.
66
Iugera cui exiguo parua fuere loco :
67
Paupertas tribuit nostris primordia sęclis :
68
Hęc vrbes statuit. sceptraque digna dedit.
69
Ista magistratus stabiliuit : regnaque mundi :
70
Inuenit meritis dogmata cuncta suis.
71
Gręcia clara quidem cum paupertate decora
72
Promeruit laudem perpetuumque decus.
73
Iustus Aristides pauper : fuit Epamynundas
74
Dux equidem pauper : fortis & indomitus :
75
Et fuit insignis vates quoque pauper Homerus
76
Dum tonat hero o troica fata pede :
77
Socrates ætherea sophia succinctus / & arte :
78
Diuitiis vacuus / non sine laude fuit.
79
In mundo nihil est tam cęlsum : tanque superbum :
80
Ex riuo quod non fluxerit exiguo :
81
Paupertatis honor : Tarpeias extulit arces :
82
Atque vrbi titulum principiumque dedit.
83
Pauperibus Roma est quondam pastoribus orta :
84
Rusticus exilis nomina tanta dedit.
85
Diuitię molles fregerunt regna superba :
86
Propter opes cecidit Roma : cadetque : potens.
87
Propter opes : miseras passa est Carthago ruinas
88
Paupertatis honor sed sine fine micat.
89
Quid tantum cupimus? funesta pecunia multos
90
Mortales damnum iussit inire graue :
91
Diuitię Crœso regi nocuere superbę :
92
Propter opes / mortis tristia fata tulit.
93
Sit venerandus apud mortales pauperis vsus :
94
Nam cœlum diues nullus inire potest.
GW5061/B83
m3r
XCI
[ Kap. 83 ]
De paupertatis contemptu.
1'
Paupertas fugitur/toto arceitur orbe:
2'
Vndi nūme places: pauper vbi iacet.
3'
Ridetur ſolus pauper:ſoluſ fugatur:
4'
Cędit inops cunis:nūmus in arce ſedet.
Pauꝑta
tis contē
ptus.
Pauꝑtas nō ē de
genere malorū.
Et munera nōdū
intellea deum.
Mens auari ſemł
vinculis cupidita
tis aſtria:ſemꝑ
aurū ſꝑ argentuʒ
videt:ſꝑ redditꝰ
cōputat: gracius
intuet aurum ꝗᷓ
ſolem.
1
Nummoſos plures fatuos vehit illa carina:
2
Sola quibus rerū copia vana placet:
3
Quos magis obleat cupidi poeio nummi:
4
Ꝙᷓ morū ꝓbitas/egregiū ve decus.
m.iii.
m3v

FOLIO
5
Paupertatis onus omnes iam ferre recuſant:
6
Auri ſacra fames peora cuna quatit.
7
Haud facile emergūt quoꝶ virtutibus obſtat
8
Res anguſta domi:pauperieſ grauis.
9
Amplius haud titulos:claroſue merent honores
10
Qui ſophię cultus & monumenta colunt.
11
Iam viri iuſti poſtrema ſede locant:
12
Diuitibus ſolis munera prima patent.
13
Nam quia colleus tribuit modo cēſus honores:
14
Cenſus amicitias:pauꝑ vbi iacet:
15
At qui diuitias ingentes tentat habere:
16
Curat opes grauidas & cumulare ſibi:
17
Hoc modo conſtituat vitam:ſit ſpretor honoris:
18
Et fidei ſeruet pignora nulla ſacrę:
19
Per ſuperos iuret:fallatia vota per aras
20
Iaitet:emineat nullus in ore pudor:
21
Nil ſcelus at nefas:nihil & peccata peraa
22
Eſtimet:& cęcus ad mala cuna ruat:
23
Exercet rapidam vſuram:dygito tenaci
24
A miſeris capiat fœnora dira viris:
25
Delatoris agat fraudes:voceſ doloſas:
26
Auribus inſtillet ſęua venena bonis.
27
Infeus vitiis iſtis nunc voluit orbis
28
Totus/& ad nūmos ſędula turba ruit.
29
Vendit omne nephas nūc ꝓ quadrante minuto
30
Vendit & virtus/iuſtitię rigor.
31
Plures ex merito mortem & fata ſubirent
32
Ob ſcelera. & vitę crimina magna ſuę:
33
Ob furtū plures furcaſ crucem ſubirent:
34
Ni ſacer hos nūmus a laqueo eriperet.
m4r

XCII
35
Impunita manent nūc crimina multa viroꝶ.
36
Nūmus ab exitio liberat at nece.
37
Furibus ignoſcit magnis cenſura:columbas
38
Vexat:&ad laqueū guttura parua ligat.
39
Contentus regno quondam nō perfidus Achab
40
Cogitat at inopes exſpoliare viros.
41
Ortus erat Naboth/patria quem lege colebat
42
Vir bonus & frugi:gratus & ipse deo:
43
Ortum hunc rex diues/a paupere habere petebat
44
Hunc ſibi:ſed Naboth cū ratione negat.
45
Propterea miſere ſaxis trucidatus: & enſe
46
Corruit:at tandem rex fera fata tulit.
47
Solus inops premitur:ſaccos geare necee e:
48
Truditur in ſaccum pauper vbi grauem.
49
At paupertatis(quando ętas aurea mundum
50
Lurabat)laudis gloria magna fuit
51
Parcus erat vius:frugalis vita:labor
52
Cōmunis:feruor/nullus auaritię:
53
Omnia maiores:cōmuni iure tenebāt:
54
Non ita diuitias legerat vllus auus.
55
Paupertatis amor peperit pręconia priſcis
56
Quorum perpetuo gloria parta viret.
57
Paupera Roma fuit quondam:pauper ſenatus:
58
At inopes habuit bellica Roma duces.
59
Curius inſignis dux paupertate decorus:
60
Sub iuga Samnites/traxit & Auſonios.
61
Publicolam extollunt:qui paupertate benigna:
62
Emeruit laudes/æthereum decus.
63
Fabricium colimus:qui Pyrrhi munera ſpreuit
64
Cui ſatis exiguus cenſus & arca fuit :
m.iiii
m4v

FOLIO
65
Regulus & meruit pręconia magna:decuſ.
66
Iugera cui exiguo parua fuere loco:
67
Paupertas tribuit noris primordia ſęclis:
68
Hęc vrbes atuit.ſceptra digna dedit.
69
Ia magiratus abiliuit:regna mūdi:
70
Inuenit meritis dogmata cuna ſuis.
71
Gręcia clara quidem cū paupertate decora
72
Promeruit laudem perpetuū decus.
73
Iuus Ariides pauper:fuit Epamynūdas
74
Dux equidem pauꝑ:fortis & indomitus:
75
Et fuit inſignis vates quo pauꝑ Homerus
76
Dū tonat hero o troica fata pede:
77
Socrates ætherea ſophia ſuccinus/& arte:
78
Diuitiis vacuus/non ſine laude fuit.
79
In mūdo nihil e tam cęlſum:tan ſuperbum:
80
Ex riuo quod non fluxerit exiguo:
81
Pauꝑtatis honor:Tarpeias extulit arces:
82
At vrbi titulū principiū dedit.
83
Pauperibus Roma e quondam paoribus orta:
84
Ruicus exilis nomina tanta dedit.
85
Diuitię molles fregerūt regna ſuperba:
86
Propter opes cecidit Roma:cadet:potens.
87
Propter opes : miſeras paa e Carthago ruinas
88
Paupertatis honor ſed ſine fine micat.
89
Quid tantū cupimus?funea pecunia multos
90
Mortales damnū iuit inire graue:
91
Diuitię Crœſo regi nocuere ſuperbę:
92
Propter opes/mortis triia fata tulit.
93
Sit venerandus apud mortales pauperis vſus:
94
Nam cœlū diues nullus inire pote.

1
xlvii. di. sicut
preuilegia pau.
vi. in. l. siquis
ad. C. de epis.
& cle. arch. xi
q. iii. pauper.
Belege

5
Sapien. v.
Virg. iii. en.
Belege

Belege

9
Sapien. ii.
Ecclesi. ix.
Belege

11
prouer. xxiii.
Ecclesi. x.
Belege

Belege

Belege

17
Mich. vi.
Belege

19
Ecclesi. xxv
37. dis. nonne
Belege

21
Eccsᷓ. iiii.
xlvii. di. sicut
Belege

23
Ecclesi. xiii.
Amos. v.
Belege

25
Esaię. x.
Belege

27
Iob. v.
Belege

29
prouerbi. xi.
Belege

31
xi. q. iii. pauper
xxiiii. q. iiii.
ne amisso
Apo. xviii.
Belege

35
Eccsᷓ. x.
Belege

Belege

39
iii. Reg. xxi.
Eccsᷓ. v.
Belege

47
vi. q. iii. pauper
Belege

Belege

51
xv. q. ii. illa
no. de rescrip.
statutum. li. vi.
bea. tho. ii. ii
q. clxxxviii.
ar. iii.
Prouer. xix
xii. q. ii crates
Belege


62
Publicola


Belege

67
Apuleius.
Belege

79
Ecclesi. xi.
Belege


Belege

Belege

93
Prouer. xii.
Eccsᷓ. vi.
Marci. x.
Belege