GW5061/B112
q8r
CXXVIII
[ Kap. 112 ]
Viri prudentis descriptio.
1'
Vir bonus & sapiens reprehendit turpia facta :
2'
Dictaque castigans impia : iusta docet.
3'
Conscius ipse sibi : mala cuncta & inania vitat :
4'
Et vitam quęrit diligit atque bonam.
sapientia :
In summis excelsis
que verticibus supra
viam in mediis semi
tis / stans iuxta por
tas ciuitatis in ipis
foribus loquitur sapientia
dicens : O viri ad
vos clamito . &
vox mea ad filios
hominum. Intelligite
paruuli astuciam : & in
sipientes animaduer⸗
tite. Audite quo
niam de rebus ma⸗
gnis locutura sum.
Veritatem medita
bitur guttur meum &
labia mea dete⸗
stabuntur impium
1
Prudentem cecinere virum documenta Maronis
2
Qualem vix hominem sęcula nostra tenent.
3
Socratis egregii maiestas / iudice phæbo
4
Dicitur emeritos promeruisse gradus.
q8v

FOLIO
5
Talis erat sophię diuinę Socrates alter :
6
Qualem Virgilii carmina docta canunt :
7
Ex se pendebat totus : perfectus ad vnguem
8
Constans : & dexter / prouidus atque bonus.
9
Vir bonus & sapiens dotes in pectore multas
10
Continet : & clara nobilitate micat.
11
Iudex ipse sui : nec vani murmura vulgi
12
Curat : securus tempora grata terit.
13
Rebus ab externis neque mercem aut crimina sumit
14
Est frugi semper : & moderata petit.
15
Pectus habet solidum : propellit inania vota.
16
Continet & stabili pectora recta gradu.
17
Non prius a molli rapiuntur membra sopore
18
Omnia quam vitę sint reputata suę.
19
Vtile cum sancto sapiens coniungit honesto
20
Omni aliquid laudis & gerit ipse die.
21
O vtinam nostro tam consona turba sophię
22
Tempore fulgeret : tam nitidęque scolę :
23
In quibus illustris virtutis semina / prudens
24
Funderet : æthereum concineretque decus.
25
Mirandum non est : quod tam nummerosa caterua
26
Stultorum : totidem seruat in orbe vices :
27
Est ratio in promptu : quoniam sapientia pulsa
28
Exulat : & mundum saucia facta fugit.
29
Qui bonus & sapiens nostro nunc esse laborat
30
Tempore : vesanus dicitur atque rudis :
31
Callidus & vafer qui nunc est atque dolosus :
32
Hic titulum sophię : & nobilitatis habet.
33
Iustus Aristides quid tempestate valeret
34
Nostra? quid Curius / Fabritiusque bonus?
r1r

CXXIX
35
Quid Cato diuinus : celebris quid turba Platonis?
36
Prudentes rident sęcula nostra viros.
37
His tituli candor datur & nunc gloria pręsens :
38
In quibus est fraudum stultitięque vigor.
39
Ascendit celebres stultorum turba cathedras :
40
Stultitia mentes quę violare solet.
41
Si modo prudentes aleret Germania pugnax
42
Et daret ingenuis pręmia digna viris :
43
Non sic deserta fluerent pręconia fama.
44
Parta quidem : quę nunc Theutona terra premit.
45
Si gradus insignis sophię cultoribus esset :
46
Non veheret fatuos tot modo nostra ratis :
47
Sed censor nunc nemo sui se explorat ad vnguem :
48
Nemo animum musis imbuit ingenuis :
49
Stultigeras igitur tunicas / fatuosque cucullos
50
Imposui multis : quos mea scripta notant :
51
Ergo prudenter stultus qui viuit : agitque
52
Virgilii vt diui pagina sacra canit :
53
Protinus æthereas hic celsior vsque sub auras
54
Transuolet : & nitidi lactea signa poli :
55
Carneque mortali posita / captare quietem
56
Cœlestem poterit : Ambrosiaque frui.
57
Ad sophiam teneros igitur succingite lumbos :
58
Et date conspicuę thura benigna deę :
59
Qua propter doctis optat Philomusus honores
60
Et pacem musis poscit adesse suis.
61
In primisque suo Ticioni / magna precatur
62
Gaudia : constructa est quo duce nostra ratis.
63
Sit tibi / mi pręstans animi pręceptor / amice
64
Theda / salus ingens : Brant venerande vale.
r. i.
GW5061/B112
q8r
CXXVIII
[ Kap. 112 ]
Viri prudentis deſcriptio.
1'
Vir bonus & ſapiens reprehendit turpia faa:
2'
Dia caigans impia:iua docet.
3'
Conſcius ipſe ſibi:mala cuna & inania vitat:
4'
Et vitam quęrit diligit at bonam.
ſapiētia:
In ſūmis excelſis
 verticibꝰ ſupra
vi ā ī mediis ſemi
tis/ās iuxta por
tas ciuitatis ī ip̃is
foribꝰ loꝗt ſapīa
dicens:O viri ad
vos clamito .&
vox mea ad filios
hoīm.Intelligite
ꝑuuli auciā: & ī
ſi piētes aīaduer⸗
tite.Audite ꝗuo
niā de rebus ma⸗
gnis locutura ſū.
Veritatē medita
bit guttur meū&
labia mea dete⸗
abunt impium
1
Prudentem cecinere virum documenta Maronis
2
Qualem vix hominem ſęcula nora tenent.
3
Socratis egregii maieas/iudice phæbo
4
Dicitur emeritos promeruie gradus.
q8v

FOLIO
5
Talis erat ſophię diuinę Socrates alter:
6
Qualem Virgilii carmina doa canunt:
7
Ex ſe pendebat totus:perfeus ad vnguem
8
Conans: & dexter/prouidus at bonus.
9
Vir bonus & ſapiens dotes in peore multas
10
Continet: & clara nobilitate micat.
11
Iudex ipſe ſui:nec vani murmura vulgi
12
Curat:ſecurus tempora grata terit.
13
Rebus ab externis ne mercem aut crimina ſumit
14
E frugi ſemper:&moderata petit.
15
Peus habet ſolidum:propellit inania vota.
16
Continet & abili peora rea gradu.
17
Non prius a molli rapiuntur membra ſopore
18
Omnia ꝗᷓ vitę ſint reputata ſuę.
19
Vtile cū ſano ſapiens coniungit honeo
20
Omni aliquid laudis & gerit ipſe die.
21
O vtinam noro tam conſona turba ſophię
22
Tempore fulgeret:tam nitidę ſcolę:
23
In quibus illuris virtutis ſemina/prudens
24
Funderet:æthereum concineret decus.
25
Mirandum non e:ꝙ tam nūmeroſa caterua
26
Stultoꝶ:totidem ſeruat in orbe vices:
27
E ratio in promptu:quoniam ſapientia pulſa
28
Exulat: & mundū ſaucia faa fugit.
29
Qui bonus & ſapiens noro nunc ee laborat
30
Tempore:veſanus dicitur at rudis:
31
Callidus & vafer qui nunc e at doloſus:
32
Hic titulum ſophię:& nobilitatis habet.
33
Iuus Ariides quid tempeate valeret
34
Nora?quid Curius/Fabritiuſ bonus?
r1r

CXXIX
35
Quid Cato diuinus:celebris quid turba Platonis?
36
Prudentes rident ſęcula nora viros.
37
His tituli candor datur & nunc gloria pręſens:
38
In quibus e fraudum ultitię vigor.
39
Aſcendit celebres ultorū turba cathedras:
40
Stultitia mentes quę violare ſolet.
41
Si modo prudentes aleret Germania pugnax
42
Et daret ingenuis pręmia digna viris:
43
Non ſic deſerta fluerent pręconia fama.
44
Parta quidem:quę nūc Theutona terra p̃mit.
45
Si gradus inſignis ſophię cultoribus eet:
46
Non veheret fatuos tot modo nora ratis:
47
Sed cenſor nūc nemo ſui ſe explorat ad vnguē:
48
Nemo animū muſis imbuit ingenuis:
49
Stultigeras igitur tunicas/fatuoſ cucullos
50
Impoſui multis:quos mea ſcripta notant:
51
Ergo prudenter ultus qui viuit:agit
52
Virgilii vt diui pagina ſacra canit:
53
Protinus æthereas hic celſior vſ ſub auras
54
Tranſuolet:& nitidi laea ſigna poli:
55
Carne mortali poſita/captare quietem
56
Cœleem poterit:Ambroſia frui.
57
Ad ſophiam teneros igitur ſuccingite lumbos:
58
Et date conſpicuę thura benigna deę:
59
Qua propter dois optat Philomuſus honores
60
Et pacem muſis poſcit adee ſuis.
61
In primiſ ſuo Ticioni/magna precat
62
Gaudia:conrua e quo duce nora ratis.
63
Sit tibi/mi pręans animi pręceptor/amice
64
Theda/ſalus ingens:Brant venerande vale.
r.i.

1
Prouer. viii.
& . xxvii.
Sapien. vi.
Ecclesi. x.
Belege


9
Sene. epis. cv.
Belege

11
Tull. in. para.
Belege

13
Ecclesi. iii.
Belege

15
Sapien. vi
Eccsᷓ. vi.
Belege

17
Prouer. x.
Ecclesi. xviii
Belege

20
Eccsᷓ. xii.
Ecclesi. 37.
Belege

25
Eccsᷓ. i.
Belege

27
prouer. iiii.
Belege

29
Eccsᷓ. x.
Esaię. v.
Belege

31
prouer. xxix
Belege


35
Prouer. ix.
Sapien. v.
Belege


47
Prouer. xiii.
Belege

Belege

53
Ecclesi. iii.
Sapien. vi.
Belege